INDEKSACJA

Indeksacja odgrywa ważną rolę w ułatwianiu dostępu do genealogicznych źródeł informacji, co przyspiesza proces badania rodowodu i odkrywania historii rodzinnej.

Czym są indeksy ?

Indeksacja to SPISYWANIE danych z różnego rodzaju akt. Mogą to być dane w języku polskim, niemieckim bądź łacinie. Generalnie czytamy cały akt i wyławiamy wszystkie istotne informacje. Następnie z indeksów tworzy się bazę danych, która ułatwia poszukiwanie przodków. Indeksacja obejmuje zazwyczaj przygotowanie spisu alfabetycznego, numerycznego lub tematycznego dokumentów genealogicznych, takich jak aktów urodzenia, ślubu, zgonu, spisów ludności, cmentarzy, ksiąg parafialnych itp. Dzięki indeksacji osoby badające genealogię mogą szybko znaleźć interesujące je informacje, przeglądając spisy zamiast przeszukiwać całe zbiory dokumentów. Współcześnie indeksacja może być wykonywana ręcznie przez wolontariuszy lub specjalistów, ale coraz częściej stosuje się także metody indeksacji komputerowej, zwłaszcza w przypadku cyfrowych baz danych genealogicznych.


A po co to robić?

Ano po to, by poszukujący swoich przodków mogli ich znaleźć w różnych rodzajach dostępnych BAZACH I WYSZUKIWARKACH INDEKSÓW.

Jak to się robi od strony technicznej?

Spisywanie odbywa się do plików excel, w podanym przed administratora formacie.

Ile mam na to czasu? Czy jest jakiś limit czasowy?

To wolontariat, nie ma przymusu pracy nad materiałem. Ty sam sobie ustawiasz czas nad „pracą” i sam wiesz jak szybko możesz to wykonać i ile czasu Ci to zajmuje. Początki są trudniejsze, trzeba się przyzwyczaić do pisma ręcznego, poznaje się parafialne powtarzalne nazwiska, styl pisania itp itd.

Skąd wezmę materiały?

Zasoby do indeksacji to niewyczerpane źródło! Dysponujemy obfitą ilością materiałów w formie metryk. Każdy wolontariusz ma unikalną możliwość wniesienia istotnego wkładu w odkrywanie historii rodzin poprzez pracę nad różnorodnymi i bogatymi źródłami genealogicznymi.

Osoby chcące wziąć udział w indeksacji prosimy najpierw o kontakt z administratorem Projektu Warmia w celu zgłoszenia i rezerwacji materiału.


Chcemy Was serdecznie zachęcić do udziału w projekcie indeksacji, który odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu ludziom odkrywania swoich korzeni genealogicznych. Wasza praca ma ogromne znaczenie, ale rozumiemy, że niektóre aspekty mogą wydawać się trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o interpretację pisma gotyckiego (kurenta) i języka łacińskiego.

Jeżeli napotkasz trudności z interpretacją pisma odręcznego podczas indeksacji, bądź coś jest dla Ciebie niezrozumiałe – nie martw się! Posiadamy dedykowaną grupę pomocową, gotową służyć wsparciem i odpowiedziami na wszystkie pytania związane z trudnościami w odczytywaniu dokumentów. Razem możemy przezwyciężyć trudności, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, aby każdy wolontariusz czuł pewność podczas pracy nad cennymi źródłami genealogicznymi.