Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności Projekt Warmia.

Polityka Prywatności jest dokumentem, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu prowadzonego przez Projekt Warmia, zwanego dalej Serwisem. Polityka objaśnia, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i w jakim okresie, na jakiej podstawie prawnej, a także – jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane.

Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych, zasad obowiązujących w Serwisie i stosowanych przez Projekt Warmia.


Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Projekt Warmia 14-100 Ostróda, Mickiewicza 34.

Projekt Warmia jest właścicielem, administratorem i producentem Serwisu publikowanego w domenach projektwarmia.pl


Podstawa prawna

Fundacja zapewnia, że bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników Serwisu jest  zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, akceptując  postanowienia niniejszej Polityki Prywatności w trakcie zakładania w Serwisie konta Użytkownika. Wyrażenie zgody jest niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z Serwisu.

Fundacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza Dane osobowe.


Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Projekt Warmia wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do świadczonych przez Serwis Usług. Jest to między innymi możliwość wyszukiwania treści, edytowania, dodawania, przeglądania i wykonywania zadań w Serwisie.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przechowywane do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.


Komu powierzane są dane osobowe

Projekt Warmia oświadcza, że dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane żadnym podmiotom ani osobom fizycznym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.


Jakie dane osobowe są przetwarzane

Dane osobowe Użytkownika Serwisu prowadzonego przez Projekt Warmia, których podanie jest obligatoryjne:

 • imię i nazwisko użytkownika
 • nazwa użytkownika
 • adres mailowy użytkownika
  Miejsce i sposób przetwarzania danychDane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na wynajętym serwerze,a także (w ograniczonym zakresie) na komputerze administratora Serwisu.Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzaneKażda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Serwisu. Projekt Warmia poinformuje Użytkownika o przebiegu tego procesu.
  • wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego  danych osobowych narusza przepisy.

Informacja o prawie do przenoszenia danych

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Projekt Warmia poprzez wysłanie wiadomości za pomocą e-mail.

POLITYKA PRYWATNOŚCI wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie.